پیشنهاد ویژه! حقوق بین‌الملل صلح جاویدان و حکومت قانون

صلح جاویدان و حکومت قانون

AS_5328

از آن‌جا كه منطق حاكم بر نظام بين‌الملل آميخته‌ای است از رابطۀ قدرت، همكاری، و برابری، در اين كتاب نيز كوشش شده از رابطۀ ديالكتيكی همانندی و تفاوت به وضع جامعی دست يابيم كه مناط واقعی نظم، عقلانيت، عدالت، و خير مشترك و ملاك منطقی صلح پايدار و حكومت قانون در جامعۀ بين‌الملل كنونی باشد.

جزییات بیشتر

از آن‌جا كه منطق حاكم بر نظام بين‌الملل آميخته‌ای است از رابطۀ قدرت، همكاری، و برابری، در اين كتاب نيز كوشش شده از رابطۀ ديالكتيكی همانندی و تفاوت به وضع جامعی دست يابيم كه مناط واقعی نظم، عقلانيت، عدالت، و خير مشترك و ملاك منطقی صلح پايدار و حكومت قانون در جامعۀ بين‌الملل كنونی باشد.

نویسندهدکتر هدایت‌الله فلسفی
نوبت چاپچاپ دوم [ویراست دوم]
قطعرقعی
نوع جلدگالینگور (جلد سخت)
تعداد صفحات۸۶۰
شابک978-964-7443-54-8
موضوعصلح/ صلح گرایی/ حقوق بین‌الملل
وضعیت نشرتجدید چاپ

نظرتان را بنویسید

صلح جاویدان و حکومت قانون

صلح جاویدان و حکومت قانون

از آن‌جا كه منطق حاكم بر نظام بين‌الملل آميخته‌ای است از رابطۀ قدرت، همكاری، و برابری، در اين كتاب نيز كوشش شده از رابطۀ ديالكتيكی همانندی و تفاوت به وضع جامعی دست يابيم كه مناط واقعی نظم، عقلانيت، عدالت، و خير مشترك و ملاك منطقی صلح پايدار و حكومت قانون در جامعۀ بين‌الملل كنونی باشد.