صلح جاویدان و حکومت قانون


از آن‌جا كه منطق حاكم بر نظام بين‌الملل آميخته‌ای است از رابطۀ قدرت، همكاری، و برابری، در اين كتاب نيز كوشش شده از رابطۀ ديالكتيكی همانندی و تفاوت به وضع جامعی دست يابيم كه مناط واقعی نظم، عقلانيت، عدالت، و خير مشترك و ملاك منطقی صلح پايدار و حكومت قانون در جامعۀ بين‌الملل كنونی باشد.

دکتر هدایت‌الله فلسفی
چاپ دوم [ویراست دوم]
رقعی
گالینگور (جلد سخت)
۸۶۰
978-964-7443-54-8
صلح/ صلح گرایی/ حقوق بین‌الملل

خریداران این کتاب، این کتاب‌ها را نیز خریده اند: