4 فلسفۀ چامسکی - نشر نو

فلسفۀ چامسکی


۲۴,۰۰۰ تومان

نوع بشر تنها گونه‌ای است که گذشته دارد. اما خیلی معلوم نیست که آینده هم داشته باشد. این در گرو جنبش‌های مردمی‌ای خواهد بود که وقف ارزش‌هایی باشند که در نظم اجتماعی و سیاسی موجود یا سرکوب شده و یا به حاشیه رانده شده‌اند؛ یعنی اجتماع، همبستگی، نگرانی دربارهٔ محیط زیستی شکننده و اندیشهٔ مستقل و مشارکت دموکراتیک حقیقی در جنبه‌های گوناگون زندگی.

مشاهده بخشی از کتاب

On Chomsky
مور تون وینستون
احمدرضا تقاء
اول
۱۳۹۸
رقعی
شومیز (جلد نرم)
هشت + ۱۶۷
978-600-490-008-9
فلسفۀ چامسکی

خریداران این کتاب، این کتاب‌ها را نیز خریده اند: