فلسفۀ هانا آرنت

AS_16747

کامل­ترین و سرشارترین زندگی واقعاً انسانی «زندگی عمل‌ورزانه» است. پیش‌فرض «عمل» تکثر و تنوع انسانی است و مستلزم همراهی دیگر انسان‌هاست... حوزهٔ عمومی در عین اینکه قلمرو مناسب عمل انسانی است، خود زادهٔ عمل انسانی هم هست.

جزییات بیشتر

کامل­ترین و سرشارترین زندگی واقعاً انسانی «زندگی عمل‌ورزانه» است. پیش‌فرض «عمل» تکثر و تنوع انسانی است و مستلزم همراهی دیگر انسان‌هاست... حوزهٔ عمومی در عین اینکه قلمرو مناسب عمل انسانی است، خود زادهٔ عمل انسانی هم هست.

ترجمه ازOn Arendt
نویسندهپاتریشیا آلتنبرند جانسون
مترجمخشایار دیهیمی
نوبت چاپدوم نشرنو
تاریخ نشر۱۳۹۹ (اول، ۱۳۹۸)
قطعرقعی
نوع جلدشومیز (جلد نرم)
تعداد صفحاتهشت + ۱۵۲
شابک۹۷۸-۶۰۰-۸۵۴۷-۹۹-۰
موضوعسرگذشتنامه
وضعیت نشرتجدید چاپ

نظرتان را بنویسید

فلسفۀ هانا آرنت

فلسفۀ هانا آرنت

کامل­ترین و سرشارترین زندگی واقعاً انسانی «زندگی عمل‌ورزانه» است. پیش‌فرض «عمل» تکثر و تنوع انسانی است و مستلزم همراهی دیگر انسان‌هاست... حوزهٔ عمومی در عین اینکه قلمرو مناسب عمل انسانی است، خود زادهٔ عمل انسانی هم هست.