فلسفۀ رالز


17,000 تومان

برای اندیشهٔ لیبرالیسم سیاسی، حیاتی‌ست که با سازگاری منطقی کامل معتقد باشیم که برای جاری کردن آموزهٔ جامع خودمان -که البته آن را معقول یا راست و صادق می‌دانیم- استفاده از قدرت سیاسی نامعقول است.

مشاهده بخشی از کتاب

On Rawls
رابرت تالیس
خشایار دیهیمی
اول نشرنو
۱۳۹۷
رقعی
شومیز (جلد نرم)
۱۳۲
978-600-8547-99-0
عدالت، آزادی خواهی

خریداران این کتاب، این کتاب‌ها را نیز خریده اند: