فلسفهٔ عیسی


حکم مکنید تا بر شما حکم نشود. زیرا بدان طریقی که حکم کنید بر شما نیز حکم خواهد شد و بدان پیمانه که بپیمایید برای شما خواهند پیمود. و چون است که خس را در چشم برادر خود می‌بینی و چوبی را که در چشم خود داری نمی‌یابی... ای ریاکار، اول چوب را از چشم خود بیرون کن، آنگاه نیک خواهی دید تا خس را از چشم برادرت بیرون کنی!

مشاهده بخشی از کتاب

On Jesus
داگلاس گروتوس
احمدرضا تقاء
اول
۱۳۹۷
رقعی
شومیز (جلد نرم)
۱۶۹
978-600-490-005-8
عیسی -- فلسفه

خریداران این کتاب، این کتاب‌ها را نیز خریده اند: