فلسفه داستایفسکی


18,000 تومان

شخصیت‌های رمان‌های داستایفسکی با گذشت زمان از ما دور نمی‌شوند؛ پیر نمی‌شوند، به قلمرو اثیری الهگان هنر کوچ نمی‌کنند... آنها در شب‌های بیخوابی و تاریک بر در می‌کوبند، به بالینمان می‌آیند و ما را به گفتگوهای پرتشویش می‌کشانند.

با هر تپش قلبمان داستایفسکی به ما می‌گوید: «آری، می‌دانم؛ و بیش از آن هم می‌دانم، و چیزهای دیگری هم جز آن می‌دانم.» او با نگاه خیرۀ نافذ و مرموزش همواره در برابر ما می‌ایستد، این راهنمای هشیار و تیزبین روح ما، و همزمان هم ما را هدایت می‌کند هم می‌پایدمان.

مشاهده بخشی از کتاب

On Dostoevsky
سوزان لی اندرسن
خشایار دیهیمی
دوم
۱۳۹۸ (اول ۱۳۹۷)
رقعی
شومیز (جلد نرم)
۱۴۳
978-600-490-004-1
داستایفسکی -- فلسفه

خریداران این کتاب، این کتاب‌ها را نیز خریده اند: