فلسفه جان استیوارت میل


من نگاهم به پیش بود... به آینده‌ای که در آن بهترین خصلت‌های دوره‌های بسامان با بهترین خصلت‌های دوره‌های نابسامان یکجا جمع خواهند شد؛ آزادی بی ‌قید و شرط اندیشه و آزادی نامقید عمل فردی به هر شکل که صدمه‌ای به دیگران نرساند.

با پرورش آنچه در انسان‌ها یگانه و مخصوص به خودشان است، و با میدان دادن به آنهاست که انسان‌ها می‌توانند موجوداتی شریف و زیبا شوند، و نه با هرچه رقیق‌تر کردن این خصوصیات تا همه مثل هم شوند.

مشاهده بخشی از کتاب

On Mill
سوزان لی اندرسن
خشایار دیهیمی
اول
۱۳۹۷
رقعی
شومیز (جلد نرم)
۱۴۰
978-600-490-001-0
جان استیوارت میل -- فلسفه

خریداران این کتاب، این کتاب‌ها را نیز خریده اند: