فلسفه جان استیوارت میل


18,000 تومان

من نگاهم به پیش بود... به آینده‌ای که در آن بهترین خصلت‌های دوره‌های بسامان با بهترین خصلت‌های دوره‌های نابسامان یکجا جمع خواهند شد؛ آزادی بی ‌قید و شرط اندیشه و آزادی نامقید عمل فردی به هر شکل که صدمه‌ای به دیگران نرساند.

با پرورش آنچه در انسان‌ها یگانه و مخصوص به خودشان است، و با میدان دادن به آنهاست که انسان‌ها می‌توانند موجوداتی شریف و زیبا شوند، و نه با هرچه رقیق‌تر کردن این خصوصیات تا همه مثل هم شوند.

مشاهده بخشی از کتاب

On Mill
سوزان لی اندرسن
خشایار دیهیمی
اول
۱۳۹۷
رقعی
شومیز (جلد نرم)
۱۴۰
978-600-490-001-0
جان استیوارت میل -- فلسفه

خریداران این کتاب، این کتاب‌ها را نیز خریده اند: