هزار چهرۀ علم: گفتارهایی دربارهٔ دانشمندان، ارزشها و اجتماع

AS_9946

144,000 تومان

180,000 تومان

-20%

پیدایش علم جدید و نفوذ روزافزون آن در زندگی و فرهنگ ما انسان‌ها یکی از مهم‌ترین تحولات عصر جدید است. درک این تحول و شناخت نهاد علم در عین ضرورت چیزی نیست که در هیچ‌یک از بحث‌های «علمی» به آن پرداخته شود. برای رسیدن به چنین درکی، این کتاب می‌کوشد با ارائۀ مثال‌هایی ملموس از تاریخ علم و با پرهیز از نظریه‌پردازی‌های خشک و انتزاعی خواننده را با برخی مسائل فلسفی و اخلاقی مرتبط با علم آشنا کند. 
از نگاهی کلی می‌توان گفت این کتاب در درجۀ نخست به دنبال طرح پرسش است. علم دستگاه دقیق و بی‌نقصی نیست که از یک‌سو داده‌های تجربی مطلقاً مبتنی بر مشاهده دریافت کند و از سوی دیگر قضیه و نظریه تحويل دهد. در خود علم و پیرامون علم مسائل و مشکلاتی هست که سرشت‌ فلسفی دارد. این کتاب در پی آن است که خواننده این مسائل را بشناسد و اهمیت و ضرورت پرداختن به آن را درک کند.

جزییات بیشتر

پیدایش علم جدید و نفوذ روزافزون آن در زندگی و فرهنگ ما انسان‌ها یکی از مهم‌ترین تحولات عصر جدید است. درک این تحول و شناخت نهاد علم در عین ضرورت چیزی نیست که در هیچ‌یک از بحث‌های «علمی» به آن پرداخته شود. برای رسیدن به چنین درکی، این کتاب می‌کوشد با ارائۀ مثال‌هایی ملموس از تاریخ علم و با پرهیز از نظریه‌پردازی‌های خشک و انتزاعی خواننده را با برخی مسائل فلسفی و اخلاقی مرتبط با علم آشنا کند. 
از نگاهی کلی می‌توان گفت این کتاب در درجۀ نخست به دنبال طرح پرسش است. علم دستگاه دقیق و بی‌نقصی نیست که از یک‌سو داده‌های تجربی مطلقاً مبتنی بر مشاهده دریافت کند و از سوی دیگر قضیه و نظریه تحويل دهد. در خود علم و پیرامون علم مسائل و مشکلاتی هست که سرشت‌ فلسفی دارد. این کتاب در پی آن است که خواننده این مسائل را بشناسد و اهمیت و ضرورت پرداختن به آن را درک کند.

ترجمه ازThe Many Faces of Science: An Introduction to Scientists, Values, and Society
نویسندهلزلی استیونسن، هنری بایرلی
مترجممیثم محمدامینی
نوبت چاپسوم
تاریخ نشر۱۴۰۰ (اول، ۱۳۹۳)
قطعرقعی
نوع جلدگالینگور (جلد سخت)
تعداد صفحات۵۳۶
شابک978-964-7443-88-3
موضوععلوم - تاریخ - فلسفه - جنبه‌های اجتماعی
وضعیت نشرتجدید چاپ

نظرتان را بنویسید

هزار چهرۀ علم: گفتارهایی دربارهٔ دانشمندان، ارزشها و اجتماع

هزار چهرۀ علم: گفتارهایی دربارهٔ دانشمندان، ارزشها و اجتماع

پیدایش علم جدید و نفوذ روزافزون آن در زندگی و فرهنگ ما انسان‌ها یکی از مهم‌ترین تحولات عصر جدید است. درک این تحول و شناخت نهاد علم در عین ضرورت چیزی نیست که در هیچ‌یک از بحث‌های «علمی» به آن پرداخته شود. برای رسیدن به چنین درکی، این کتاب می‌کوشد با ارائۀ مثال‌هایی ملموس از تاریخ علم و با پرهیز از نظریه‌پردازی‌های خشک و انتزاعی خواننده را با برخی مسائل فلسفی و اخلاقی مرتبط با علم آشنا کند. 
از نگاهی کلی می‌توان گفت این کتاب در درجۀ نخست به دنبال طرح پرسش است. علم دستگاه دقیق و بی‌نقصی نیست که از یک‌سو داده‌های تجربی مطلقاً مبتنی بر مشاهده دریافت کند و از سوی دیگر قضیه و نظریه تحويل دهد. در خود علم و پیرامون علم مسائل و مشکلاتی هست که سرشت‌ فلسفی دارد. این کتاب در پی آن است که خواننده این مسائل را بشناسد و اهمیت و ضرورت پرداختن به آن را درک کند.