امیرارسلان

AS_12930

داستان امیرارسلان که حاصل تخیل خلاق نقیب‌الممالک، ندیم ناصرالدین‌شاه قاجار، است در اصل روایتی بوده که هر شب برای شاه نقل می‌شده تا ذات ملوکانه به خوابی خوش فرو رود.

اما از قضای روزگار دختر ادب‌دوست و فرصت‌شناس ناصرالدین‌شاه آنچه را که قرار بود امواج کم پژواکی در فضای اتاق خواب شاهانه باشد روی کاغذ آورد و در ادبیات عامیانۀ ایران به جای گذاشت.

کتاب حاضر، با بازنویسی و تصویرگری نورالدین زرین‌کلک، روایت تلخیص شده‌ای از داستان امیرارسلان نامدار است، به طوری که در حوصلۀ زمان ما بگنجد.

جزییات بیشتر

داستان امیرارسلان که حاصل تخیل خلاق نقیب‌الممالک، ندیم ناصرالدین‌شاه قاجار، است در اصل روایتی بوده که هر شب برای شاه نقل می‌شده تا ذات ملوکانه به خوابی خوش فرو رود.

اما از قضای روزگار دختر ادب‌دوست و فرصت‌شناس ناصرالدین‌شاه آنچه را که قرار بود امواج کم پژواکی در فضای اتاق خواب شاهانه باشد روی کاغذ آورد و در ادبیات عامیانۀ ایران به جای گذاشت.

کتاب حاضر، با بازنویسی و تصویرگری نورالدین زرین‌کلک، روایت تلخیص شده‌ای از داستان امیرارسلان نامدار است، به طوری که در حوصلۀ زمان ما بگنجد.

تألیفبازنویسی و تصویرگری: نورالدین زرین‌کلک
نوبت چاپاول
تاریخ نشر۱۳۹۵
قطعوزیری
نوع جلدگالینگور (جلد سخت)
تعداد صفحات۲۰۸ / گلاسه رنگی
شابک978-600-7439-80-7
موضوعداستان‌های فارسی -- قرن ۱۳ و ۱۴
وضعیت نشرچاپ اول

نظرتان را بنویسید

امیرارسلان

امیرارسلان

داستان امیرارسلان که حاصل تخیل خلاق نقیب‌الممالک، ندیم ناصرالدین‌شاه قاجار، است در اصل روایتی بوده که هر شب برای شاه نقل می‌شده تا ذات ملوکانه به خوابی خوش فرو رود.

اما از قضای روزگار دختر ادب‌دوست و فرصت‌شناس ناصرالدین‌شاه آنچه را که قرار بود امواج کم پژواکی در فضای اتاق خواب شاهانه باشد روی کاغذ آورد و در ادبیات عامیانۀ ایران به جای گذاشت.

کتاب حاضر، با بازنویسی و تصویرگری نورالدین زرین‌کلک، روایت تلخیص شده‌ای از داستان امیرارسلان نامدار است، به طوری که در حوصلۀ زمان ما بگنجد.