پیشنهاد ویژه! ادبیات غیر داستانی گفته‌ها و نکته‌ها از میان خوانده‌ها

گفته‌ها و نکته‌ها از میان خوانده‌ها

AS_10950

اين كتاب چكيدۀ انديشه‌ها و گفته‌های بزرگان را دربارۀ بسياری از موضوعات پيش روی خواننده قرار می‌دهد. از آن‌جا كه بسياری از اين گفته‌ها جنبه‌ای طنزآميز دارند می‌توانند بيان صريحتری باشند از ديدگاه‌های نويسندگان بزرگ در مسائل جدی و هميشگی پيش روی آدمی. اين گزين‌گويه‌ها كه از گنجينه ادب فارسی و نيز منابع غيرفارسی استخراج شده‌اند، بر مبنای موضوع دسته‌بندی شده و يافتن مطلب مورد نـيـاز در آن آسـان اسـت.

جزییات بیشتر

اين كتاب چكيدۀ انديشه‌ها و گفته‌های بزرگان را دربارۀ بسياری از موضوعات پيش روی خواننده قرار می‌دهد. از آن‌جا كه بسياری از اين گفته‌ها جنبه‌ای طنزآميز دارند می‌توانند بيان صريحتری باشند از ديدگاه‌های نويسندگان بزرگ در مسائل جدی و هميشگی پيش روی آدمی. اين گزين‌گويه‌ها كه از گنجينه ادب فارسی و نيز منابع غيرفارسی استخراج شده‌اند، بر مبنای موضوع دسته‌بندی شده و يافتن مطلب مورد نـيـاز در آن آسـان اسـت.

ترجمه ازگزیده‌ای از: The Concise Oxford Dictionary of Quotations / The Penguin Dictionary of Quotations / The Penguin Dictionary of Modern Quotations / Maxims
تألیفگزیده و ترجمهٔ: محمد شریفی، بارانه عمادیان
نوبت چاپاول
تاریخ نشر۱۳۹۳
قطعرقعی
نوع جلدگالینگور (جلد سخت)
تعداد صفحات۴۶۳
شابک978-600-7439-10-4
موضوعنکته‌گویی‌ها -- گزیده‌گویی‌ها -- کلمات قصار -- نقل‌قول‌ها
وضعیت نشرچاپ اول

نظرتان را بنویسید

گفته‌ها و نکته‌ها از میان خوانده‌ها

گفته‌ها و نکته‌ها از میان خوانده‌ها

اين كتاب چكيدۀ انديشه‌ها و گفته‌های بزرگان را دربارۀ بسياری از موضوعات پيش روی خواننده قرار می‌دهد. از آن‌جا كه بسياری از اين گفته‌ها جنبه‌ای طنزآميز دارند می‌توانند بيان صريحتری باشند از ديدگاه‌های نويسندگان بزرگ در مسائل جدی و هميشگی پيش روی آدمی. اين گزين‌گويه‌ها كه از گنجينه ادب فارسی و نيز منابع غيرفارسی استخراج شده‌اند، بر مبنای موضوع دسته‌بندی شده و يافتن مطلب مورد نـيـاز در آن آسـان اسـت.