قلندران چهارپا: ردپای گربه‌ها

AS_14903

84,000 تومان

صدهزار موش گرد آیند، زهره ندارند در گربه بنگرند.
زیرا که هیبت گربه نگذارد که ایشان جمع باشند.
و گربه جمع است در نفْسِ خویش.
ـــ شمس تبریزی

نروید طرفشان تا خودشان پا پیش بگذارند.
به زعم من اما باید با کمال ادب پیش رفت
با احترام خطابشان کرد.
و صد البته از یاد نباید برد که
گربه‌ها بیزارند از خودمانی شدن.
 ـــ تی. اس. الیوت


تألیففریده حسن‌زاده (مصطفوی)
نوبت چاپاول
تاریخ نشر۱۳۹۷
قطعرقعی
نوع جلدگالینگور (جلد سخت)
تعداد صفحات۶۲۳
شابک978-600-8547-67-9
موضوعگربه‌ها -- گربه‌ها در ادبیات -- گربه‌ها در هنر -- اساطیر
وضعیت نشرچاپ اول

نظرتان را بنویسید

قلندران چهارپا: ردپای گربه‌ها

قلندران چهارپا: ردپای گربه‌ها

صدهزار موش گرد آیند، زهره ندارند در گربه بنگرند.
زیرا که هیبت گربه نگذارد که ایشان جمع باشند.
و گربه جمع است در نفْسِ خویش.
ـــ شمس تبریزی

نروید طرفشان تا خودشان پا پیش بگذارند.
به زعم من اما باید با کمال ادب پیش رفت
با احترام خطابشان کرد.
و صد البته از یاد نباید برد که
گربه‌ها بیزارند از خودمانی شدن.
 ـــ تی. اس. الیوت