زندگی و زمانهٔ مایکل ک


۲۳,۰۰۰ تومان

زندگی و زمانه‌ی مايكل ك رمانی پيچيده است كه با سبكی تحسين‌برانگيز و نثری موجز حقارت انسان را در سيطرۀ بوروكراسی آپارتايد نشان ‌می‌دهد و روُيای كسی را تصوير می‌كند كه قصد دارد خارج از بافت همزيستی متعارف انسان‌ها و به ميل خودش زندگی كند و حرمت انسانی خود را محفوظ بدارد. مايكل ك انسانی اصيل است و با اين‌كه خشونت و تبعيض را تجربه می‌كند با شكيبايی به آزادگی نابی دست می‌يابد، چراكه او در نهايت سادگی هيچ‌چيز نمی‌خواهد؛ نه جنگ و نه انقلاب، نه قدرت و نه پول؛ مايكل فقط كرامت انسانی می‌خواهد.

علاوه بر جايزه‌ی نوبل ۲۰۰۳، جوايز ادبی بـسياری به آثـار كوتـسيا تعلق گرفته است. از جملۀ آن‌ها می‌توان جايزۀ بوكر و نيز جايزۀ فمينا را برای رمان زندگی و زمانۀ مايكل ك نام برد.

مشاهده بخشی از کتاب

Life and Times of Michael K
جی. ام. کوتسیا
مینو مشیری
محمدرضا جعفری
پنجم
۱۳۹۷ (چاپ اول، ۱۳۸۳)
جیبی
شومیز (جلد نرم)
۲۴۰
978-964-7443-24-1
داستانهای افریقایی -- قرن ۲۰ م.

خریداران این کتاب، این کتاب‌ها را نیز خریده اند:

 • پیرمرد مهربان و دختر زیبا

  پیرمرد مهربان و دختر زیبا


  درون‌مایۀ اصلی داستان پیرمرد مهربان و دختر زیبا...

 • ریش آبی

  ریش آبی


  رمان ریش آبی به قلم سحرانگیز املی نوتوم روایتی...

 • سکوت

  سکوت


  ایمان و باور شخصی شوساکو اندو مانند گراهام...

 • دیر راهبان

  دیر راهبان


  گستره‌ی خیال: نمایشنامه‌های دهه‌ی ۷۰ / شماره۱...

 • عصر معصومیت

  عصر معصومیت


  گستره‌ی خیال: نمایشنامه‌های دهه‌ی ۸۰ / شماره ۲...