مرگ در جنگل


56,000 تومان

در این کتاب، بیست‌ و شش داستان کوتاه از نویسندگانی که در نوشتن این قالب ادبی شهرت دارند گرد آمده است. هر یک از این داستان‌ها، تا حدود زیادی نمایانگر سبک و سیاق ویژۀ هر نویسنده است و از آنجا که بیشتر آنها از میان مجموعه‌های منتخب داستان‌های کوتاه به‌زبان بیگانه، انتخاب و ترجمه شده‌اند، نمونه‌های تقریباً کاملی از شکل‌های گوناگون داستان کوتاه در دو قرن اخیر به دست می‌دهند. شاید بتوان با مطالعۀ این داستان‌ها که به ترتیب تاریخ زندگی نویسندگانشان آمده‌اند، با سیر تکاملی و پیشرفت تاریخی و فنی داستان کوتاه از قرن نوزدهم تا به امروز آشنایی بهتر و بیشتری پیدا کرد.

مشاهده بخشی از کتاب

Death in the Woods & Other Stories
شروود اندرسن و نویسندگان دیگر
صفدر تقی‌زاده/ محمد‌علی صفریان
چهارم
۱۳۹۸ (چاپ اول ۱۳۶۲)
رقعی
شومیز (جلد نرم)
۳۸۵
978-600-490-061-4
داستان‌های کوتاه

خریداران این کتاب، این کتاب‌ها را نیز خریده اند: