ارتش تک‌ نفره


"اینک می‌آغازیم به ساختن جامعه‌ای نوین!"

 مایر گوینزبیرگ مصمم است به ساختن جهانی دیگر. می‫خواهد یک‫تنه دست به پیکاری بی‫امان بزند و جهان جور و بند را یکسره از ریشه براندازد. می‌خواهد با ارتشی تک‫نفره دژ مستحکمی بسازد در برابر جهان‫خواری امپریالیسم. اما در این رزم چندان هم تنها نیست. رفیق خوک و رفیق بُز و رفیق مرغ در این پیکار بی‫امان همراه اویند...

موآسیر اسکلیر (۲۰۱۱-۱۹۳۷) نویسندهٔ بزرگ برزیلی در این رمان طنزآلود به روایت زندگی این آرما‌ن‌گرای خیره‫سر می‫نشیند.

مشاهده بخشی از کتاب

Die Ein Mann Aemee
موآسیر اسکلیر
ناصر غیاثی
اول
۱۳۹۷
رقعی
شومیز (جلد نرم)
۱۸۴
978-600-8547-74-7
داستان‌های برزیلی -- قرن ۲۰ م.

خریداران این کتاب، این کتاب‌ها را نیز خریده اند: